Om Norsk rettskrivningskurs

Målgruppe:  Alle som ønsker å bli sikrere i norsk rettskrivning. 
Forkunnskaper:  Ingen spesielle 

Hvor sikker er du i norsk rettskrivning? Kjenner du reglene for når det skal være o eller å i et ord? Sliter du med å skille mellom enkle og doble konsonanter? Vet du automatisk når et ord skal skrives med skj og når det skal skrives med kj?

Norsk rettskrivningskurs I hjelper deg til å bli kvitt slike og andre rettskrivningsproblemer. Kurset gir deg den språkkunnskapen og treningen du trenger!

Kurset inneholder førtester, lærestoff, online-øvelser, nedlastingsprogrammer, ettertester og kontrollspørsmål til i alt 16 klassiske rettskrivningsproblemer:

 • Stavelser
 • Alfabetet
 • Enkel/dobbel konsonant
 • Skj-lyden og kj-lyden
 • J-lyden
 • Lang og kort å-lyd
 • Lang og kort o-lyd
 • Æ-lyden
 • Ustemte og stemte parlyder
 • Nasallydene
 • Vanskelige konsonantforbindelser
 • Stum d
 • Stum g
 • Stum t
 • Hv-ord
 • Endelsene -ene/-ende

I tillegg inneholder kurset åtte leksjoner med såkalte "Kjekt å kunne"-temaer:

 • Effektiv bruk av stavekontrollen
 • Høyfrekvente ord og lesehastighet
 • Parate ordbilder og lesehastighet
 • LIKS - Lesbarhetsindeks
 • Apostrofer og aksenttegn
 • Orddeling
 • Morfemer / for- og etterstavelser
 • Fremmedord og lånord
 • Norsk språkråds tjenester

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern