Norsk på nytt

jentemedpc.jpg

Norsk på nytt er et nettbasert og interaktivt kurs i norsk for elever som tar innledende grunnkurs i videregående skole. Kurset består av to deler: Norsk og samfunnskunnskap og Skjønnlitterære tekster.


Kurs 1: Norsk og samfunnskunnskap
Kurset tar for seg samfunnsfaglige temaer, som det offentlige Norge, livsstil, massemedier, reklame og arbeidsliv. Med temaene følger oppgaver i innholdsforståelse, grammatikk, ordlære, rettskriving m.m. Kurs 1 foreligger på bokmål og nynorsk.

Kurs 2: Skjønnlitterære tekster
Kurset presenterer enkle skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer med emner fra K-06 Vg1. Elevene får også arbeide med oppgaver i innholdsforståelse, grammatikk, ordlære, rettskriving m.m.

I hver leksjon finnes det 3-4 tekster og etterfølgende oppgaver. Oppgavene dekker innholdsforståelse, ordforråd, samt ulike grammatiske områder. Alle tekster har lydfølge med avspillingsknapp for å få lest enten hele teksten, eller avsnitt for avsnitt.

Brukeren skal se en liten film. I en senere oppgave skal det svares på spørsmål om innholdet i denne filmen.

Kurset inneholder en rekke ulike typer javaoppgaver. I dette eksemplet skal brukeren sette inn riktig spørreord ved å dra ordet bort til en setning.

Brukeren skal studere en rutetabell og så svare på spørsmål i fritekstform.

Oppgavetypene er varierte. Her vises en kryssordoppgave for å lære hva autonymer er.

I oppgavetypen orddiktat skal brukeren lytte til ordene for deretter å skrive det inn. Det finnes en fasitknapp man kan klikke på for å få hjelp.

Kurset har flere typer oppgaver for innlæring av ordforråd. Her læres antonymer i en oppgave der et ord skal matches med et annet.


Ordforrråd. Brukeren skal se på bilder og skrive inn riktig ord. Med fasit.

Brukeren skal ved hjelp av mellomromtasten skyte ned konjunksjonene i teksten som ruller forbi. Lenke til faktastoffet finnes på siden.

Faktastoff/grammatikk. Dette er et eksempel på en quiz-oppgave der brukeren ved hjelp av en nedtrekksliste skal velge riktig tegn i en tekst.

Denne nyttige applikasjonen hjelper brukeren til å lese hurtigere ved innlæring av høyfrekvente ord.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern