Om Engelsk for næringslivet

Engelsk for næringslivet er et nettbasert opplæringstilbud for alle som har et profesjonelt behov for å styrke sine engelskkunnskaper.

Kurset dekker de viktigste basistema i moderne forretningsengelsk, og deltakerne får omfattende innføring og trening i god språkføring, med mange nyttige eksempler. Øvelsene er mange og varierte, og består av både selvtest- og innleveringsoppgaver.

Kurset kan gjennomføres som et rent nettbasert kurs, med eller uten nettlærer, eller som et 35 timers kurs i kombinasjon med ordinær klasseromsundervisning.

Innholder blant annet:

 • Diagnostic Test
 • Correspondence
 • Telephoning
 • Presentations
 • Meetings
 • Social English
 • Vocabulary
 • Common Mistakes
 • Oral Activities
 • "Bloopers"
 • News

Engelsk for næringslivet dekker en rekke basistema, men kan også etter avtale leveres med bransjespesifikke tillegg.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern